ثبت آگهی رایگان

فروش مکانیکال سیل پمپ

مکانیکال سیل پمپ ازجهت چرخش شافت مستقل بوده ابعاد آنها مطابق بااستانداردهای DIN 24960 ,
09145

جمعه

۲۶ مهر ۹۸

جزئیات